Llwyfan
Criw o gogie o ardal Dyffryn Banw ym Maldwyn yw Parti Cut Lloi. Ffurfiwyd y parti yn arbennig ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod yn 2003. Daeth llwyddiant arbennig iddynt yn yr wyl wrth iddynt gipio’r wobr gyntaf yn y gystadleuaeth ar gyfer partion gwerin. Yn dilyn hyn bu galwadau mynych arnynt i gynnal nosweithiau llawen a chyngherddau led-led Cymru. Y maent wedi ymddangos ar raglenni megis ‘Noson Lawen’ a ‘Cefn Gwlad’ ac ar y radio.

Un o nodweddion amlycaf y parti yw’r bwrlwm a’r mwynhad amlwg a gant wrth ganu a’r amrywiaeth o adloniant a geir ganddynt. Gobeithio y cewch chithau flas ar wrando ar y CD newydd o ganeuon gwerin a hen garolau plygain, sy’n nodweddiadol o’r rhan hwn o Faldwyn.

Heb os, un person sy’n greiddiol i lwyddiant Parti Cut Lloi yw ei harweinyddes amryddawn, Siân James. Gwyddom am ei dawn a’i bri fel cantores ond diolchwn am iddi aros yn ei milltir sgwar i rannu o’i phrofiadau eang ac ysbrydoli’r bechgyn i ganu mor afieithus ac egnďol. Mae’n haeddu medal am gadw trefn ar rhain!

To view in English please click here.