Llwyfan
Criw o gogie o ardal Dyffryn Banw ym Maldwyn yw Parti Cut Lloi. Ffurfiwyd y parti yn arbennig ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod yn 2003. Daeth llwyddiant arbennig iddynt yn yr wyl wrth iddynt gipior wobr gyntaf yn y gystadleuaeth ar gyfer partion gwerin. Yn dilyn hyn bu galwadau mynych arnynt i gynnal nosweithiau llawen a chyngherddau led-led Cymru. Y maent wedi ymddangos ar raglenni megis Noson Lawen a Cefn Gwlad ac ar y radio.

Un o nodweddion amlycaf y parti ywr bwrlwm ar mwynhad amlwg a gant wrth ganu ar amrywiaeth o adloniant a geir ganddynt. Gobeithio y cewch chithau flas ar wrando ar y CD newydd o ganeuon gwerin a hen garolau plygain, syn nodweddiadol or rhan hwn o Faldwyn.

Heb os, un person syn greiddiol i lwyddiant Parti Cut Lloi yw ei harweinyddes amryddawn, Sin James. Gwyddom am ei dawn ai bri fel cantores ond diolchwn am iddi aros yn ei milltir sgwar i rannu oi phrofiadau eang ac ysbrydolir bechgyn i ganu mor afieithus ac egnol. Maen haeddu medal am gadw trefn ar rhain!

To view in English please click here.