Gweler isod rhestr o gyngherddau y Parti am y misoedd nesaf.

Mae'r Parti wedi ail ddechrau gwneud cyngherddau felly os ydech am ein cael cysylltwch a Hywel trwy'r dudalen gwybodaeth.

Below you can view a list of the Party's concerts over the next months.

The Party have now started to take bookings for concerts, please contact Hywel through the info page for details.


 

 

 

2019
Hydref / October  
5 Sadwrn Pontrhydfendigaid
18 Gwener Llanfyllin
25 Gwener Llanrhaeadr
     

 

2020
Ionawr / January  
25 Sadwrn Ardal Ffostrasol
     

 

 

 

Os am weld lle mae'r Parti wedi bod dros y blynyddoedd edrychwch ar y map isod.

To see where the Party has been over the years please view the map below.

 

>