Gweler isod rhestr o gyngherddau y Parti am y misoedd nesaf.

Mae'r Parti wedi ail ddechrau gwneud cyngherddau felly os ydech am ein cael cysylltwch a Hywel trwy'r dudalen gwybodaeth.

Below you can view a list of the Party's concerts over the next months.

The Party have now started to take bookings for concerts, please contact Hywel through the info page for details.


 

 

2018
Tachwedd / November  
24 Sadwrn Cynwyd
25 Sul Llanelwedd Fair Aeaf

 

2019
Ionawr / January  
26-27 Sadwrn-Sul Appleby, Cumbria
     
Chwefror / February  
22 Gwener Carno
     
Mawrth / March  
3 Sul Wynnstay, Machynlleth
     
Hydref / October  
5 Sadwrn Pontrhydfendigaid

 

 

Os am weld lle mae'r Parti wedi bod dros y blynyddoedd edrychwch ar y map isod.

To see where the Party has been over the years please view the map below.

 

>