Gweler isod rhestr o gyngherddau y Parti am y misoedd nesaf.

Mae'r Parti wedi ail ddechrau gwneud cyngherddau felly os ydech am ein cael cysylltwch a Hywel trwy'r dudalen gwybodaeth.

Below you can view a list of the Party's concerts over the next months.

The Party have now started to take bookings for concerts, please contact Hywel through the info page for details.


 

2017
Hydref / October  
14 Sadwrn Sarn Mellteyrn
     
Tachwedd / November  
1 Mercher Noson Lawen, Llanfair
25 Sadwrn Llanystumdwy
     
Rhagfyr / December  
3 Sul Sul Marchnad Trallwm

 

2018
Ionawr / January  
27 Sadwrn Bangor
     
Chwefror / February  
24 Sadwrn Clwb Golff Bala
     
Mawrth / March  
2 Gwener Glantwymyn
     
Mehefin / June  
30 Sadwrn Maenclochog
     
Medi / September  
22 Sadwrn Pontrobot

 

 

Os am weld lle mae'r Parti wedi bod dros y blynyddoedd edrychwch ar y map isod.

To see where the Party has been over the years please view the map below.

 

>