Gweler isod rhestr o gyngherddau y Parti am y misoedd nesaf.

Mae'r Parti wedi ail ddechrau gwneud cyngherddau felly os ydech am ein cael cysylltwch a Hywel trwy'r dudalen gwybodaeth.

Below you can view a list of the Party's concerts over the next months.

The Party have now started to take bookings for concerts, please contact Hywel through the info page for details.


 

 

2018
Chwefror / February  
24 Sadwrn Clwb Golff Bala
     
Mawrth / March  
2 Gwener Glantwymyn
     
Mai / May  
4 Gwener Cinio Cut Lloi, Dyffryn
19 Sadwrn Dinas Mawddwy
     
Mehefin / June  
30 Sadwrn Maenclochog
     
Medi / September  
22 Sadwrn Pontrobot

 

2019
Ionawr / January  
26-27 Sadwrn-Sul Appleby, Cumbria
     

 

 

Os am weld lle mae'r Parti wedi bod dros y blynyddoedd edrychwch ar y map isod.

To see where the Party has been over the years please view the map below.

 

>