Henffych Well
Criw o gogie o ardal Dyffryn Banw ym Maldwyn yw Parti Cut Lloi dan arweiniad Sian James. Un o nodweddion amlycaf y parti yw’r bwrlwm a’r mwynhad amlwg a gant wrth ganu a’r amrywiaeth o adloniant a geir ganddynt. Gobeithio y cewch chithau flas ar wrando ar y CD gyntaf o ganeuon gwerin a hen garolau plygain, sy’n nodweddiadol o’r rhan hwn o Faldwyn.

£12.99 (yn cynnwys p&p)


Cliciwch y CD am fwy o wybodaeth
Y Dyn Bach Bach
Casgliad o ganeuon gwerinol eu naws gan y dihafal Parti Cut Lloi. Dyma ail albym y cogie o Ddyffryn Banw, pedair mlynedd ar ol rhyddhau’r gyntaf. Bu’n fwlch gynhyrchiol iawn wrth iddynt deithio hyd a lled wlad yn cynnal cyngherddau yn eu ffordd arbennig eu hunain. Yng ngeiriau y diweddar Gwyn Erfyl wrth ddisgrifio sain digymar y cymeriadau annwyl o Faldwyn ~ “Dyma leisiau’r ffair a’r ffriddoedd”. Sut gwell i ddisgrifio canu Parti Cut Lloi!

£12.99 (yn cynnwys p&p)